Hakkımızda

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 20 Eylül 2004 tarihinde Bodrum’da Eğitim ve Öğretime başlamıştır. Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'ndan (YGS) sonra özel yetenek sınavıyla öğrenci alan lisans programı 4 yıldır.
 
Amaç

Resim  Bölümü  eğitim programı, öğrencinin  yaratıcı  ve  bireysel  ifade  güçlerini pekiştirerek,  resim   alanında  çağdaş  yorumlama  yöntemlerini  kavramasını  ve  kendi  özgün ifade biçimleriyle yeniden ortaya koymasını hedeflemektedir. Eğitim süresi boyunca amaç;  öğrencinin  sezgi, sorgu,  deneme  yöntemleriyle kavramı anlamak ve  çözümleme  yöntemlerini  geliştirerek  çağdaş  sanatın  gerekliliğini  çalışmalarıyla  ortaya  koymaktır. 4 yıllık lisans eğitimi süreci içerisinde, görme, gözlemleme, deneyim, farklı disiplinlere bakış açılarının da geliştirilmesi önemle ele alınmaktadır. Bu noktadan hareketle Resim Atölyesi, Deneysel Atölye, Baskıresim, Multimedya, teorik derslerimiz, ulaşılmak istenen çağdaş yorumlama yöntemlerine göre programlanmıştır. Sanat eğitimi alan öğrenci bunların neticesinde; yaşadığı tecrübeleri, teknik deneyimlerini, sanat bilgisiyle bütünleştirerek, yeni oluşumlara ulaşmasını gerektirecek donanımlarla özgüvenli bir şekilde kendi yönünü belirleyebilecektir.  Bölümümüzde  eğitim öğretim programı dahilinde  alınması   gereken  zorunlu  ve  seçmeli dersleri  başarıyla  tamamlayan ve  yeterli  krediyi  kazanan  öğrenciler   lisans  diploması  alarak  mezun olurlar.
Bölümümüz, eğitime başladığı yıllardan itibaren,  Bodrum’da sürekli  etkinlikler düzenleyerek, etkinliklerde yer alarak, bölgenin turizm hareketliliğinin yanında, sanat alanında da kendisini göstermesine önemli katkılar sağlamaktadır. Ortakent Yerleşkesi içindeki atölyeleri ve 2012 yılında hizmete açılan Şükran-Rauf Nasuhoğlu Eğitim, Araştırma ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyum, çalıştay, sergi ve konferanslar ile öğrenciler ve başta Bodrum olmak üzere bölgenin kültür ortamına da önemli katkılar sağlamaktadır.
Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlilik
Bölümümüz 2016 yılından itibaren Yüksek Lisans Programına da öğrenci almaya başlamıştır.
Doktora/Sanatta Yeterlilik Programı henüz açılmamıştır.
 
Resim Bölüm Başkanı
Doç. Musa Köksal
>