VİZYON&MİSYON

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 20 Eylül 2004 tarihinde Bodrum’da Eğitim ve Öğretime başlamıştır. Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'ndan (YGS) sonra özel yetenek sınavıyla öğrenci alan lisans programı 4 yıldır.
Resim Bölümü eğitim programı, öğrencinin yaratıcı ve bireysel ifade güçlerini pekiştirerek, resim alanında çağdaş yorumlama yöntemlerini kavramasını ve kendi özgün ifade biçimleriyle yeniden ortaya koymasını hedeflemektedir. Sanat eğitimi alan öğrenci, bunların neticesinde; edindiği tecrübeleri, teknik deneyimlerini, sanat bilgisiyle bütünleştirerek, yeni oluşumlara ulaşmasını gerektirecek donanımlarla özgüvenli bir şekilde kendi yönünü belirleyebilecektir.  Resim Bölümünde, eğitim öğretim programı dahilinde alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması alarak mezun olurlar. 
Eğitim süresi boyunca amaç; öğrencinin sezgi, sorgu, deneme yöntemleriyle kavramları anlamak ve çözümleme yöntemlerini geliştirerek çağdaş sanatın gerekliliğini kendi ifade dilleriyle, çalışmalarıyla ortaya koymaktır. 4 yıllık lisans eğitimi süreci içerisinde, görme, gözlemleme, deneyim, farklı disiplinlere bakış açılarının da geliştirilmesi önemle ele alınmaktadır. Bu noktadan hareketle Resim Atölyesi, Deneysel Atölye, Baskı Resim gibi uygulamalı atölyelerin yanı sıra; Dijital Sanat, Sanat Eseri Çözümleme ve Çağdaş sanat gibi teorik derslerimiz, ulaşılmak istenen çağdaş yorumlama yöntemlerine göre programlanmıştır. Alanının vazgeçilmez gerekleri olan, topluma, insanlığa karşı sorumlulukları çerçevesinde özgüvenli, yenilikçi, araştıran, üreten bireyler yetiştirmek önemli bir misyonumuzdur. Bölümümüzde verilen eğitimin temel amacı; sanatın kendi iç dinamiklerini anlaması, özgün ve yaratıcı yaklaşımların sanatın en önemli temel değerleri olduğunu anlamaları, tüm sanat disiplinlerinin bilinmesi, teknik ve estetik olarak bunlardan sonuçlar çıkararak, kendi sanat kimliğini oluşturmasıdır. Bölümümüz, Sanat ve sanat eğitimi alanında çağdaş sanat yaklaşımlarını, kuramlarını anlayarak, özgün değerler oluşturarak, öğretim elemanları ve öğrencileri bazında uluslararası düzeyde tanıtmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin bilgi düzeyleri geliştirilerek, nitelikli, algı düzeyleri yüksek, çalışan, üreten bireyler olmaları önemsenmektedir. 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, Ortakent Yerleşkesindeki Resim Bölümü, bulunduğu şehir, konum ve ayrıcalıklı kampüs ve derslikleriyle, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir eğitim kurumudur. Bölüm Derslikleri ve Uygulama Atölyeleri, büyüklükleri ve özel tasarlanmış yapılarıyla öğrencilere rahat bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Bölümümüz, eğitime başladığı yıllardan itibaren hem Fakültemizde hem de Bodrum’da sürekli etkinlikler düzenleyerek, etkinliklerde yer alarak, sempozyumlar, konferanslar, sergiler, çalıştaylar, davetli sanatçılarla söyleşiler yaparak, bölgeye ve Bodrum’un kültür- sanat alanına da önemli katkılar sunmaktadır. 
Bölümümüz 2017 yılından itibaren, Yüksek lisans Programına da öğrenci almaya başlamıştır. 2020 yılından itibaren ise, Üniversitemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programına da öğrenci kabul etmektedir. 


Resim Bölüm Başkanı
Doç. Musa Köksal
 
>